Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego

Planowane w dniu 10 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które w zastępstwie Henryki Bochniarz Przewodniczącej Rady miał poprowadzić Jerzy Bartnik, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego nie odbyło się ze względów formalnych.
 
Brak ustawowego kworum po stronie pracodawców uniemożliwiał przeprowadzenie głosowania Uchwał strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej; w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym; w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ; w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ; w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu; w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia; w sprawie rządowego projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (podzielona płatność w podatku VAT).
 
Niemożliwe było również wypracowanie ewentualnego stanowiska i podjęcie uchwał w kluczowych dla Rady kwestiach, którym poświęcone było planowane posiedzenie a mianowicie w zakresie założeń projektu budżetu państwa na rok 2018- art. 17 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U.2015, poz. 1240), jak również na temat propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948) oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).