W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Debata "Czy możemy mieć wyższe emerytury? - reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?"

22 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się debata pt.: „Czy możemy mieć wyższe emerytury? - reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?”. Zapowiadany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przegląd systemu emerytalnego, jak i rozpoczęta przez Radę Dialogu Społecznego dyskusja nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi warunków nabycia prawa do emerytury, waloryzacją i tytułami do ubezpieczeń społecznych stały się powodami zorganizowania debaty i próbą udzielenia odpowiedzi na pojawiające się pytania: Czy system emerytalny wymaga kardynalnych zmian? Jaki wpływ dla zmian demograficznych i ekonomicznych może mieć tzw. umowa międzypokoleniowa? Czy możliwe jest połączenie oczekiwań w zakresie modelu systemu emerytalnego z możliwościami finansowymi państwa?

więcej

Debata „Wynagrodzenie minimalne – skok jakościowy czy znak niepewności?”

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego zorganizowało debatę pt. „Wynagrodzenie minimalne – skok jakościowy czy znak niepewności?”, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 roku w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie.

więcej

Konferencja "Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce"

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Instytut Pracy i Praw Socjalnych wspólnie zorganizowały konferencję pt. „Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce”, która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2016 roku w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie.

więcej

Międzynarodowe seminarium pt.: "Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw"

„Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw” – to tytuł międzynarodowego seminarium, które odbyło się w dniu 15 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Seminarium zostało wspólnie zorganizowane przez: Fundację CentrumCSR.PL, Fundację im. Friedricha Eberta oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Wzięli w nim udział eksperci z Polski, Czech, Węgier, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Niemiec i Norwegii.

więcej

Konferencja "Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych"

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie zorganizowały konferencję pt. „Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych.”, która odbyła się w dniu 25 lutego 2016 r. w siedzibie CPS „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

więcej

Konferencja "Wyzwania modernizacji gospodarczej - doświadczenia historyczne"

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wspólnie zorganizowały konferencję pt.: „Wyzwania modernizacji gospodarczej – doświadczenia historyczne”, która odbyła się w dniu 28 stycznia br. w siedzibie CPS „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

więcej

Konferencja "Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji”

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wspólnie zorganizowały konferencję pt.: „Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji”, która odbyła się w dniu 8 grudnia br. w siedzibie CPS „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. 

więcej

Konferencja międzynarodowa "Kwalifikacje zawodowe - nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego"

CPS „Dialog”, Fundacja Friedricha Eberta oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH zorganizowały międzynarodową konferencję pt.: „Kwalifikacje zawodowe – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego”, która odbyła się w dniach 8-9 października br. w siedzibie CPS "Dialog" w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.

więcej

Konferencja "Ubezpieczenia społeczne w sferze euro"

W dniu 9 lipca 2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się zorganizowana wspólnie przez CPS „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”.

Konferencja "Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?"

21 maja 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się przygotowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Forum Związków Zawodowych konferencja pn. „Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?”.

więcej