W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”

Zmiany publicznych służb zatrudnienia koncentrują się na czterech głównych obszarach, z których najważniejsza jest indywidualizacja wsparcia – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prof. Jacek Męcina, otwierając 25 kwietnia 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” konferencję „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”. Dzień wcześniej Prezydent RP podpisał ustawę reformującą publiczne służby zatrudnienia, nad którą prace trwały prawie dwa lata.

więcej

Konferencja: "Rodzice na rynku pracy - różne wyzwania, wspólne perspektywy"

Polityka rodzinna powinna stwarzać pewne ramy i zapewniać finansowanie, natomiast prawo do decydowania, z jakiego wymiaru urlopu rodzicielskiego korzystać i jak się nim dzielić, mają już sami rodzice – powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz CPS „Dialog” 14 marca 2014 r..

więcej

Debata „Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane?”

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się 11 lutego 2014 r. debata „Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane?”. Spotkanie było pretekstem do przyjrzenia się, w duchu dialogu społecznego, 10-letniemu członkostwu Polski w Unii Europejskiej, ale też wyzwaniom związanym z eurointegracją.

więcej

Konferencja "Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?"

Cykl debat społecznych Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Nowym Roku rozpoczęła konferencja pt. „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”. Spotkanie, które odbyło się 15 stycznia 2014 r., zgromadziło przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Partnerów Społecznych, a także reprezentantów świata nauki i biznesu.

więcej

Konferencja „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zorganizowało 21 listopada 2013 r. konferencję pt.: „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”. Spotkanie otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska.

więcej

Konferencja "Doradzać? Dokształcać? - prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?"

„Doradzać? Dokształcać? – prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?” -  to temat konferencji zorganizowanej przez CPS "Dialog" 30 października 2013 r. W konferencji udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacek Męcina, a także reprezentanci Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Głównego Urzędu Statystycznego, placówek edukacyjno-oświatowych, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, organizacji pozarządowych, a także organizacji pracodawców i związków zawodowych.

więcej

Konferencja "Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej"

Konferencja „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej" zorganizowana  17 września 2013 r. przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta podjęła temat bardzo aktualny wśród zagadnień rynku pracy.

więcej

Konferencja: "Ubezpieczenia społeczne - przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?"

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się 15 lipca 2013 r. kolejne w cyklu debat i konferencji spotkanie, tym razem pt. „Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?”.

więcej

Konferencja "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się 9 lipca 2013 r. konferencja pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – rola szkół wyższych w realizacji Programu”. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z CPS „Dialog”.

więcej

Konferencja "Wykluczeni? Oburzeni? Inni? Aktywność na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji”

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zorganizowało 23 maja 2013 r. konferencję pt.„Wykluczeni? Oburzeni? Inni? Aktywność na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji”.

więcej