26 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich. Spotkanie prowadził Adam Żołnowski - Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców. Stronę rządową reprezentowała Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

26 listopada  2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W dniu 13 listopada 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Stronę rządową reprezentowali: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Michał Kurtyka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnik ds. Prezydencji COP24, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli także prezesi spółek górniczych, przewodniczący górniczych central związkowych, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących były głównymi tematami posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

W dniu 22 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt został przesłany do opinii partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego.

22 października września 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

Dyskusja na temat projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 9 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia.
Dyskusja na temat rządowego projektu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 oraz projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych była głównym przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 10 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.