W dniu 17 maja 2022 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Po raz pierwszy w historii Międzynarodowej Organizacji Pracy na stanowisko Dyrektora Generalnego wybrany został przedstawiciel Afryki – pochodzący z Togo - Gilbert F. Houngbo.

W dniu 3 marca 2022 r., w formie wideokonferencji odbyło się międzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznego, które zostało zainicjowane przez Francuską Radę. Polskę reprezentowali z upoważnienia Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego RDS, Maciej Witucki, Wiceprzewodniczący RDS, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Łukasz Bernatowicz, Wiceprzewodniczący RDS, wiceprezes BCC oraz Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący OPZZ. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele 17 europejskich państw.

Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Bezsprzecznym jest fakt, że najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi w tym COVID–19 są szczepienia ochronne, które wiążą się z korzyściami zarówno w obszarze życia społecznego, jak i środowiska pracy. W chwili obecnej szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poza sektorem ochrony zdrowia, nie są obligatoryjne, stąd olbrzymią rolę w zapobieganiu transmisji zakażenia poprzez szczepienia odgrywa świadomość społeczna.

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. „Informację z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres przewodnictwa strony rządowej w kadencji 2020/2021”.

W dniu 7 grudnia 2021 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent RP Andrzej Duda.

W ramach EKES w dniu 10 grudnia 2021 roku w Brukseli odbędzie się 22 edycja Europejskiego Dnia Konsumenta.

Wiodącym tematem wydarzenia będą: Przemiany cyfrowe i ekologiczne: sprzeczne czy uzupełniające się? Punkt widzenia konsumenta

Link do wydarzenia:

“The digital and ecological transitions: Contradictory or complementary? The consumer viewpoint”