Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. „Informację z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres przewodnictwa strony rządowej w kadencji 2020/2021”.

W dniu 7 grudnia 2021 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent RP Andrzej Duda.

W ramach EKES w dniu 10 grudnia 2021 roku w Brukseli odbędzie się 22 edycja Europejskiego Dnia Konsumenta.

Wiodącym tematem wydarzenia będą: Przemiany cyfrowe i ekologiczne: sprzeczne czy uzupełniające się? Punkt widzenia konsumenta

Link do wydarzenia:

“The digital and ecological transitions: Contradictory or complementary? The consumer viewpoint”

Głębsza, sprawniejsza i szersza współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Ukrainą to zagadnienia, którym poświęcone zostało spotkanie wicepremierów Polski i Ukrainy. Drogą do tego ma być usuwanie barier celnych i biurokratycznych w dostępie do rynku ukraińskiego, poprawa jakości współpracy B2B oraz stała współpraca w sferze polityki migracyjnej i wsparcia dla obywateli Ukrainy zatrudnianych w Polsce.

Wicepremier Jarosław Gowin spotka się dzisiaj z wicepremierem Ukrainy Oleksijem Reznikovem ???? Rozmowa będzie dotyczyć przyspieszenia i poszerzenia współpracy gospodarczej z Ukrainą i poprawie warunków dla polskich inwestorów na Ukrainie. 

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona rządowa.

Funkcję Przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ogólnopolska kampania informacyjna "Kupuj świadomie - Produkt polski"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby zwłaszcza w obliczu tak trudnych czasów jak pandemia wirusa SARS-CoV-2, Polacy bardziej świadomie podejmowali decyzje zakupowe, dlatego wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br., rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”.