Głębsza, sprawniejsza i szersza współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Ukrainą to zagadnienia, którym poświęcone zostało spotkanie wicepremierów Polski i Ukrainy. Drogą do tego ma być usuwanie barier celnych i biurokratycznych w dostępie do rynku ukraińskiego, poprawa jakości współpracy B2B oraz stała współpraca w sferze polityki migracyjnej i wsparcia dla obywateli Ukrainy zatrudnianych w Polsce.

Wicepremier Jarosław Gowin spotka się dzisiaj z wicepremierem Ukrainy Oleksijem Reznikovem ???? Rozmowa będzie dotyczyć przyspieszenia i poszerzenia współpracy gospodarczej z Ukrainą i poprawie warunków dla polskich inwestorów na Ukrainie. 

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona rządowa.

Funkcję Przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ogólnopolska kampania informacyjna "Kupuj świadomie - Produkt polski"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby zwłaszcza w obliczu tak trudnych czasów jak pandemia wirusa SARS-CoV-2, Polacy bardziej świadomie podejmowali decyzje zakupowe, dlatego wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br., rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”.

Prezydent RP Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego.

Iwona Zakrzewska dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

W dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie ZUS w Warszawie, podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Iwona Zakrzewska Dyrektor CPS "Dialog" odebrała medal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego. Centrum otrzymało to zaszczytne wyróżnienie za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej.

Andrzej Malinowski nowy przewodniczący RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona pracodawców, która jako organizację przewodniczącą wskazała Pracodawców RP.