W dniu 30 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Strona rządowa reprezentowana była przez Piotra Nowaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wziął również Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Na posiedzeniu kontynuowano dyskusję na temat przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt ustawy o PPK uwzględniający szereg uwag zgłoszonych w procesie konsultacji. Zmieniono m.in. przepisy dotyczące kwestii zabezpieczenia prywatności środków, rozszerzono zakres produktów inwestycyjnych i doprecyzowano zasady inwestycyjne. Podmiotem, który będzie dopuszczał produkty będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Aby trudna sytuacja materialna nie wykluczała z systemu osób najniżej uposażonych, zmieniono zasady oszczędzania dla tej grupy. Będą oni mogli wpłacać 0,5% pensji zamiast 2% bez utraty dopłat po stronie pracodawcy i państwa.
Partnerzy społeczni przygotują stanowisko w sprawie omawianego projektu ustawy. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)