W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CPS ”Dialog”:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, dane kontaktowe CPS „Dialog”: numer telefonu: 22 380-50-50, fax. 22 380-50-52, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Funkcjonujący dotąd w CPS „Dialog”: Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. CPS „Dialog”: przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia zadań szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego na podstawie Statutu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r, Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. (Dz. U. 2015 poz. 1240) oraz Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138.).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe są udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz CPS „Dialog”: na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, tj.:
a) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na CPS „Dialog” w związku z prowadzeniem działalności świadczenia zadań szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez CPS „Dialog”;
lub
c) skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 6.
6. W związku z przetwarzaniem przez CPS „Dialog” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) i c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez CPS „Dialog” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie brak możliwości korzystania z świadczenia usług szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego w CPS „Dialog” oraz korzystania z dostawy publikacji.