W dniu 20 września 2019 r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego: Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Witolda Michałka – członka Business Centre Club.

fot. Igor Smirnow/KPRPfot. Igor Smirnow/KPRPfot. Igor Smirnow/KPRPfot. Igor Smirnow/KPRPfot. Igor Smirnow/KPRPfot. Igor Smirnow/KPRP