Iwona Zakrzewska dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

W dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie ZUS w Warszawie, podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Iwona Zakrzewska Dyrektor CPS "Dialog" odebrała medal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego. Centrum otrzymało to zaszczytne wyróżnienie za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej.

Medal im. Wacława Szuberta przyznany został przez prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego - Prezesa Polskiej Akademii Nauk na wniosek Kapituły Medalu im. Wacława Szuberta Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Pani Iwona Zakrzewska, dziękując za wyróżnienie o tak znaczącym ciężarze gatunkowym, jakim jest Medal im. Wacława Szuberta, stwierdziła, że Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” może się czuć potrzebne i docenione oraz, że wszyscy pracownicy czują się zmotywowani do jeszcze bardziej ofiarnej pracy, do jeszcze skuteczniejszego sprawowania roli gospodarza, organizatora i w jakimś stopniu także animatora dialogu społecznego, tym bardziej, że w grudniu bieżącego roku Centrum obchodzić będzie Jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Medal im. Wacława Szuberta przyznawany był od 1999 r. do 2015 r. przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, a od 2016 r. przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, nadawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej oraz osiągnięcia praktyczne w tych dziedzinach.

W roku 2019 oprócz Centrum Medale im. Wacława Szuberta otrzymali prof. Anna Organiściak-Krzykowska oraz prof. Jerzy Wratny.

Iwona Zakrzewska dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"Medal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoMedal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoMedal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoMedal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoMedal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoMedal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoMedal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoMedal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja BączkowskiegoIwona Zakrzewska dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"Medal

Fot. CPS "Dialog"