W dniu 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego.

Do RDS powołani zostali:

  • Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
  • Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Tadeusz Kościński – Minister Finansów
  • Michał Kurtyka – Minister Klimatu
  • Monika Bocian – przedstawicielka OPZZ

„Rada Dialogu Społecznego stworzona po to, aby dyskutować i wypracowywać najważniejsze rozwiązania, aby te rozwiązania, które mają służyć rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski, były opracowane jak najlepiej, żeby jak największa część z nich przechodziła w zgodzie. Temu ma służyć Rada Dialogu Społecznego. Wierzę więc w to, że każde, nawet najtrudniejsze proponowane rozwiązania, tam właśnie można przedyskutować, spojrzeć na nie z różnych punktów widzenia i starać się znaleźć jak najbardziej obiektywne, ale przede wszystkim jak najbardziej korzystne dla polskiego społeczeństwa i dla dalszego rozwoju Rzeczypospolitej rozwiązania” – mówił Prezydent w swoim przemówieniu.

Głos zabrał również Prezydent Pracodawców RP Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Andrzej Malinowski. Zaznaczył, że Rada Dialogu Społecznego musi działać wspólnie, szczególnie w obliczu nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.

– Partnerzy społeczni są szczególnie zainteresowani jakością dialogu społecznego. Liczymy, że ten pogląd podziela również strona rządowa. Mamy szereg propozycji, więc cieszymy się, że w swoim exposé Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował gotowość rządu do konsultowania z nami wszelkich ważnych dla nas ustaw – zaznaczył Andrzej Malinowski.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRPFot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP