W ramach EKES w dniu 10 grudnia 2021 roku w Brukseli odbędzie się 22 edycja Europejskiego Dnia Konsumenta.

Wiodącym tematem wydarzenia będą: Przemiany cyfrowe i ekologiczne: sprzeczne czy uzupełniające się? Punkt widzenia konsumenta

Link do wydarzenia:

“The digital and ecological transitions: Contradictory or complementary? The consumer viewpoint”