W dniu 17 maja 2022 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

W skład Rady Dialogu Społecznego zostali powołani ze strony rządowej:

Magdalena Rzeczkowska – Minister Finansów;

Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii.

 

Ze składu RDS zostali odwołani:

Piotr Nowak – były Minister Rozwoju i Technologii

Tadeusz Kościński – były Minister Finansów.

 

Podczas wystąpienia Pan Prezydent Andrzej Duda powiedział: 

Szanowne Panie i Panowie Ministrowie,
Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowny Panie Prezesie,
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,

nie jest to pierwsza uroczystość zmian w składzie Rady Dialogu Społecznego, także po stronie rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy doskonale o tym, że zmiany na stanowiskach ministerialnych następują i wtedy automatycznie pociągają za sobą konieczność zmian także w Radzie Dialogu Społecznego, po to by ta Rada mogła pracować sprawnie, po to by mogła wykonywać swoje obowiązki.

Dlatego chcę dzisiaj bardzo serdecznie podziękować Panu Ministrowi Piotrowi Nowakowi za tę służbę w Radzie Dialogu Społecznego, którą pełnił przez czas pełnienia swojej funkcji w rządzie Rzeczypospolitej. Dziękuję za tę pracę, Panie Ministrze, dziękuję za trud włożony w te wszystkie działania, które wówczas się toczyły, i życzę Panu Ministrowi powodzenia na dalszej ścieżce kariery zawodowej. Ogromnie za tę służbę dla Rzeczypospolitej jestem Panu wdzięczny i życzę kolejnych pozytywnych doświadczeń, także w pracy dla Rzeczypospolitej. Wierzę w to głęboko, że Rzeczpospolita także i w przyszłości będzie miała w Panu tego, który będzie gotów do służby dla Niej i z pożytkiem dla naszego całego społeczeństwa, wykorzystując swoją wielką wiedzę i doświadczenie, także międzynarodowe. Dziękuję bardzo za to, Panie Ministrze.

Szanownych Państwa Ministrów, Panią Minister, Pana Ministra witam. Wyzwania są duże, bo czasy są trudne. Doskonale Państwo to wiecie, na co dzień realizując swoje funkcje.

Rada Dialogu Społecznego musi się dzisiaj pochylać nad niezwykle trudnymi problemami, które wynikają przede wszystkim z przyczyn obiektywnych, to znaczy z sytuacji międzynarodowej, z wojny, jaką Rosja rozpoczęła ponad dwa miesiące temu na Ukrainie. Z tego wszystkiego, co dzieje się na rynku surowcowym, z tego wszystkiego, co dzieje się na rynku paliw, co wiąże się z tym na giełdach, jeżeli chodzi o wartość obligacji, i wszystkimi tymi problemami, z którymi dzisiaj musi zmagać się choćby Pani Minister jako Minister Finansów i jej współpracownicy.

Ale oczywiście, co jest najtrudniejsze, to wszystko, także i wzrastające ceny materiałów budowlanych, także w związku z tym pogarszające się możliwości rozwojowe są problemem największym oczywiście na bieżąco, w tym pierwszym momencie dla rządzących, ale w efekcie niosą za sobą ogromne problemy społeczne w postaci impulsów inflacyjnych, których trudno się było spodziewać, a które z całą pewnością wojna wygenerowała w jeszcze większym stopniu, choć wszyscy wiemy, że przede wszystkim pochodzą one z czasów, wtedy to się zaczęło, kiedy wydawaliśmy ogromne pieniądze na ratowanie polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, w związku z lockdownami, z którymi mieliśmy do czynienia. Wydawaliśmy my, wydawali praktycznie wszyscy na świecie, skutkiem rzeczywiście jest ogromny impuls inflacyjny, który obserwujemy teraz, do którego dołożyła się wojna na Ukrainie.

Co jest dzisiaj wielkim zadaniem Rady Dialogu Społecznego? Przy wszystkich zmianach, jakie są dzisiaj realizowane, przede wszystkich tych zmianach o charakterze ustawowym, tych zmianach, które pochodzą z inicjatywy rządu, to jednak praca z przedstawicielami partnerów społecznych, dyskusje z nimi, w jaki sposób te zmiany wprowadzić, tak by po pierwsze, zaradzić problemom, a po drugie, by te problemy rzeczywiście i zmiany, które wnosimy, by dobrze zadziałały na sytuację społeczną, rzeczywiście były tymi, które spełnią pokładane w nich oczekiwania.

Podam jako przykład takiej, uważam, bardzo dobrej ostatnio pracy Rady Dialogu Społecznego, niełatwej, bo związanej przecież z bardzo trudną dyskusją. Była to kwestia, którą omawialiśmy 16 lutego tego roku, kiedy mówiliśmy o koniecznych jednak mimo wszystko zmianach w nowych pakietach związanych z podatkami, że cały szereg różnego rodzaju mankamentów, problemów, które zostały stwierdzone, po prostu wymaga zwyczajnej naprawy, póki czas po temu.

Chcę bardzo podziękować, że wiele tych zmian w tej chwili jest procedowanych, że to są zmiany pozytywne, które rzeczywiście naprawiają, usuwają te wątpliwości, które wówczas były dyskutowane. Ale w ogromnym stopniu były one dyskutowane właśnie w otwarty sposób na Radzie Dialogu Społecznego, za co chcę całej Radzie z Państwem Przewodniczącymi na czele, z Panią Minister z całego serca podziękować. Uważam, że to jest właśnie jeden z wzorcowych momentów pracy Rady Dialogu Społecznego. Kiedy twardo w trudnym momencie kładzie się na stole trudne rzeczy, po to żeby o nich porozmawiać, po to żeby ta rozmowa czasem była rozmową w emocjach, ale w rozumieniu wszystkich i ich wewnętrznym poczuciu, po to by służyło to poprawie sytuacji, po to by służyło to realizacji rzeczywistych potrzeb społecznych. To jest bardzo dobry przykład tej skutecznej pracy Rady Dialogu Społecznego, która dla mnie jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest wielką satysfakcją z tego, że kiedyś tę Radę Dialogu Społecznego stworzyliśmy, że kiedyś ona została wypracowana, że jako prezydent dzisiaj w jakimś sensie sprawuję nad nią patronat, nad jej pracą, choćby formalnie poprzez dokonywanie tych nominacji.

Ogromnie Państwu dziękuję i bardzo liczę na to, że takie prace Rady Dialogu Społecznego właśnie w tych potrzebnych przede wszystkim sytuacjach będą się toczyły w sposób skuteczny, w sposób potrzebny i które pozwolą nam na wypracowanie najlepszych rozwiązań. Ogromnie za to dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Panu Ministrowi, a Państwu Ministrom życzę powodzenia w pracach Rady i z góry dziękuję za bardzo merytoryczne i odpowiedzialne do nich podejście.

Dziękuję bardzo.

Zdjęcia i treść wystąpienia źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Nominacje nowych członków RDSNominacje nowych członków RDSNominacje nowych członków RDSNominacje nowych członków RDSNominacje nowych członków RDS