W dniu 8 czerwca 2018 r. zostało zorganizowane przez CPS „Dialog” we współpracy z NSZZ „Solidarność”  seminarium pt. "Dialog wokół europejskiego filaru praw socjalnych".

Seminarium było poświęcone tematowi najważniejszej unijnej inicjatywy dotyczącej społecznego wymiaru integracji europejskiej. Wprowadzenie do tematyki seminarium przedstawiła dr Barbara Surdykowska ekspert NSZZ „Solidarność”, w pierwszym panelu referaty przedstawili dr Marta Otto i dr Izabela Florczak  (Uniwersytet Łódzki) pt. Rola Filaru w procesie integracji społecznej UE; dr hab. Joanna Unterschuetz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni) przedstawiła referat nt. Partnerzy społeczni: aktorzy czy statyści?; Józef Niemiec, specjalny doradca Sekretarza Generalnego EKZZ  mówił o Nadziejach i obawach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych związane z Filarem; dr Marcin Wujczyk  (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował referat pt. Standardy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej jako źródło inspiracji dla regulacji Europejskiego filaru praw socjalnych. W panelu dyskusyjnym partnerów społecznych, który poprowadził Sławomir Adamczyk (NSZZ „Solidarność”) udział wzięli przedstawiciele polskich organizacji uczestniczących w europejskim dialogu społecznym: Edyta Doboszyńska (ZRP), Robert Lisicki (Konfederacja Lewiatan), dr Piotr Ostrowski (OPZZ), Mateusz Szymański (NSZZ „Solidarność”), komentarz strony rządowej przedstawiła Monika Szostak (MRPiPS). Panel szczegółowy dotyczący trzech wybranych zagadnień europejskiego filaru praw socjalnych poprowadził Mateusz Szymański (NSZZ „Solidarność”) a głos zabrali Marta Goroszkiewicz (UW) nt. pkt 4 Filaru, Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia; dr Anna Reda-Ciszewska (UKSW) nt. pkt 5 Filaru, Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie oraz  dr hab. Ryszard Szarfenberg (UW) nt. pkt 14 Filaru, Dochód minimalny.