W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" konferencja zorganizowana przez CPS „Dialog” we współpracy z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN z okazji 100-lecia polityki społecznej w Polsce.

Pierwsza cześć konferencji była poświęcona prof. Stanisławie Golinowskiej w związku z Jej jubileuszem 45-lecia pracy naukowej, laudację wygłosił prof. Zenon Wiśniewski (Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN). Druga część poświęcona była osiągnięciom i wyzwaniom polityki społecznej, referat wprowadzający wygłosił prof. Zenon Wiśniewski, o nierównowadze i niedostosowaniach oraz ich społecznych konsekwencjach na rynku pracy mówili prof. Marek Bednarski (IPiSS) oraz prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki); prof. Bożena Balcerzak-Paradowska (IPiSS) oraz Irena Kotowska (SGH) przedstawiły temat polityki rodzinnej: dla kogo wsparcie; między rodziną a jednostką. Kolejnymi referentami byli prof. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz prof. Gertruda Uścińska (IPiSS), którzy zapoznali nas z prezentacją pt. Ubezpieczenie społeczne: od przezorności ubezpieczeniowej do świadczeń podstawowych (minimalnych). Na temat ochrony zdrowia od pełnego dostępu do koszyka świadczeń gwarantowanych i współpłacenia mówili prof. Cezary Włodarczyk (Uniwersytet jagielloński) oraz prof. Piotr Błędowski (IPiSS). O pomocy społecznej jako ostatnim ogniwie zabezpieczenia społecznego czy rozrastającym się segmencie socjalnym mówiły dr Irena Topińska (CASE) oraz prof. Barbara Szatur-Jaworska (Uniwersytet Warszawski). Podsumowanie konferencji zrobili prof. Stanislawa Golinowska (IPiSS) oraz prof. Józef Orczyk (PAN) w referacie Jak badać przemiany społeczne i jak prowadzić politykę społeczną?