W dniu 20 czerwca 2018 r. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, OPZZ zorganizowało konferencję pt. "Co dalej z reformą prawa pracy?".

Podczas konferencji została zwrócona uwaga na tematy, które od lat są postulowane przez stronę społeczną tj. stopniową eliminację umów śmieciowych, przejście pracowników do nowego pracodawcy, kontrolę legalności sporów zbiorowych, oraz rolę rzeczywistego pracodawcy/podmiotu na odpowiednim poziomie decyzyjności w dialogu społecznym. Referat wprowadzający w tematykę konferencji wygłosił prof. Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ograniczenie „umów śmieciowych” było tematem referatu wygłoszonego przez Barbarę Surdykowską (NSZZ „Solidarność”), adw. Łukasz Panasiuk (Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, OPZZ) mówił o przejściu pracowników do nowego pracodawcy w trybie obecnego art. 231 k.p. oraz wg art. 66-72 projektu kodeksu pracy a także o kontroli legalności sporów zbiorowych. Marcin Szymanek (Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, OPZZ) zapoznał zebranych gości z zagadnieniem podmiotu zarządzającego/ rzeczywisty pracodawca w dialogu społecznym.