W dniu 29 listopada 2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez CPS „Dialog” we współpracy z Biurem Rady Dialogu Społecznego pt. „Zamówienia publiczne okiem partnerów społecznych”.

Konferencja była podzielona na 5 paneli dyskusyjnych.  Panel I Rola partnerów społecznych w kreowaniu polityki zamówień publicznych – dotychczasowe doświadczenia prowadziła Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan, Przewodnicząca doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS, wzięli w nim udział Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP; Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Panel II Klauzule społeczne – jak zwiększyć rolę aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych, poprowadziła Katarzyna Pietrzak, ekspert OPZZ, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS wzięli w nim udział Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP; Krzysztof Morawski, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP; Roman Cieślak, p.o. dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Łodzi; Marek Gruchalski Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych; Paweł Łukasiewicz doradca ekonomiczny Departamentu Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli. Panel III Jakość realizacji wymogu zatrudnienia w zamówieniach publicznych, który poprowadziła Sylwia Szczepańska - ekspert NSZZ „Solidarność”, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS, głos zabrali Katarzyna Duda, ekspert Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a; Michał Kulczycki, Przewodniczący w NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania; Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich; Iwona Bendorf-Bundorf, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie; Dariusz Mińkowski Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Panel IV Funkcja in-house w realizacji zadań publicznych poprowadził Wojciech Hartung, ekspert Konfederacji Lewiatan, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS, uczestniczyli w nim Agnieszka Fiuk, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; Tomasz Krzyżanowski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Marek Wójcik, przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Radzie Dialogu Społecznego. Ostatni panel V  pt. Rola mediacji w zamówieniach publicznych moderował Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji działającego przy Konfederacji Lewiatan. Do udziału w nim zostali zaproszeni Kalina Wośkało, ekspert Contract Advisory Services sp. z o.o.; Janusz Niedziela, radca prawny, wiceprezes Zarządu Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.; Henryk Walczewski, sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.