Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11 grudnia 2019 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się konferencja poświęcona 25-leciu CPS „Dialog”, połączona z panelem pt. „Dialog społeczny w zwierciadle czasu”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, Rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także sympatycy i osoby, którym bliskie jest CPS „Dialog”.

Iwona Zakrzewska, dyrektor CPS „Dialog”, uroczyście witając przybyłych gości przypomniała, że Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zostało powołane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 30 grudnia 1994 roku. Od tego czasu dzięki mediacjom i doradztwu przyczynia się ono do zapobiegania, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów społecznych oraz wspiera instytucje porozumienia społecznego.

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który przekazał życzenia i szczególny dar od Prezydenta Andrzeja Dudy – flagę z wpisem. „Biało-czerwona flaga to jeden z najczcigodniejszych symboli Rzeczypospolitej. (…) Niech jej widok umacnia w nas ducha jedności i solidarności. Niech stanowi inspirację do pielęgnowania postawy odpowiedzialnej współpracy, kultury społecznego dialogu i porozumienia” – napisał Andrzej Duda.

Jako kolejny głos zabrał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRPiPS, przypominając, żeby pamiętać o wszystkich nieobecnych już wybitnych postaciach dialogu społecznego, w tym m.in. o Andrzeju Bączkowskim, Longinie Komołowskim, Tadeuszu Chwałce czy Janie Guzie, bo ci wszyscy ludzie bezpośrednio uczestniczyli w dialogu. To dzięki nim dzisiaj możemy świętować, ale także podzielić się refleksjami na temat funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce. Podziękował wszystkim, także w imieniu minister Marleny Maląg, za to, że ten dialog w Polsce jest kontynuowany.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka, FZZ, podkreślił, że CPS „Dialog” jest miejscem szczególnym. Miejscem, w którym poprzez wielogodzinne debaty oraz spory udaje się dojść do konsensusu. „Serdeczne podziękowania na ręce dyrektor Zakrzewskiej dla wszystkich pracowników. Bez waszego zaangażowania prowadzony tu dialog nie byłby tak dobrze skomponowany, tak dobrze przygotowany i wprowadzający takie domowe dobre samopoczucie” – mówił przewodniczący Trzcionka.

Janusz Gołąb, sekretarz Prezydium RDS, odczytał życzenia przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego dla CPS „Dialog” z okazji jubileuszu. „(…) To CPS ‘Dialog’ od lat tworzy komfortowe warunki służące mediacji i doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu oraz rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Przez swoją działalność badawczą, informacyjną i wydawniczą promuje dialog społeczny i potrzebę współpracy partnerów” - napisał Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Dyrektor Bogdan Grzybowski, OPZZ, dodał „(…), że dzięki temu, że państwo gościliście naukowców, i zapraszaliście nas na różne konferencje IPiSS, uzyskaliśmy lekcje w jaki sposób powinno się dialogować, dialogować na argumenty. Serdeczne podziękowanie dla pracowników CPS ‘Dialog’, ale także dla profesorów, dzięki którym dialog może wyglądać jak wygląda – coraz częściej robi się dialogiem autonomicznym, gdzie są wypracowane założenia z korzyścią dla pracodawców i związków zawodowych”.

Wiceprzewodniczący Zbigniew Żurek, BCC, powiedział, że nie chciałby powtarzać pięknych słów swoich przedmówców dotyczących dyrektor Iwony Zakrzewskiej i pracowników CPS „Dialog”, ale „(…) gratulujemy, dziękujemy i nazywamy Panią – Madame Yes. Ludzie się dzielą na ludzi ‘tak’ i ‘nie’. Pani zawsze jest na tak, niezależnie od tego czy to stricte wynika z Pani obowiązków, jak nie, to wynika z Pani dobrej woli. My to doceniamy, serdecznie Pani dziękujemy”.

Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa PFRON, odczytał list prezesa Krzysztofa Michałkiewicza. „(…) Prowadzone przez Panią Centrum, działania mające na celu stworzenie warunków służących skutecznej mediacji i profesjonalnemu doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu oraz rozwiązywaniu konfliktów społecznych, zasługują na szacunek i słowa uznania. (…) Gratuluję dorobku w dziedzinie kształtowania wzajemnych relacji między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców i organami państwa, a także promowania idei dialogu społecznego i obywatelskiego. Życzę Państwu owocnych obrad”.

Izabela Hebda-Czaplicka, zastępca dyrektora IPiSS, powiedziała: „Jesteśmy Wam wdzięczni za wszystko co robicie i zawsze możecie na nas liczyć”. Odczytała także oficjalny adres Instytutu: „Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Centrum Partnerstwa Społecznego ‘Dialog’ im. Andrzeja Bączkowskiego słowa uznania dla tworzenia przyjaznych warunków na rzecz polskiego dialogu społecznego oraz podziękowanie za wieloletnią współprace składają dyrektor i pracownicy Instytutu” – napisała dr Elżbieta Bojanowska, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Profesor Stanisława Golinowska, IPiSS, powiedziała, że cieszy się, że to Centrum powstało, bo niezależnie od oceny różnych etapów dialogowania, to dobra instytucja, z dobrym managerem jest bardzo ważna, żeby idea trwała i się rozwijała.

Profesor Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan, powiedział, że 25 lat Centrum to duże dokonanie i „należy podkreślić, że jest to miejsce gdzie spotyka się ogromny kapitał społeczny, który wspólnie ze wszystkimi partnerami społecznymi, ze środowiskiem nauki oraz rządem, który nie przeszkadzał nigdy, udało nam się to miejsce zbudować”. Złożył na ręce dyr. Zakrzewskiej oficjalny adres od Konfederacji Lewiatan i prezydenta Macieja Wituckiego.

Profesor Bożena Balcerzak-Paradowska, IPiSS, przypomniała, że Centrum zostało odznaczone Medalem im. prof. Wacława Szuberta, przyznawanym za wybitne osiągnięcia w zakresie rozwoju teorii i praktyki problemów pracy i polityki społecznej. Odczytała także adres od prof. Zenona Wiśniewskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Wojciech Warski, prezes zarządu Softex Data, podkreślił wyjątkowość Centrum, gdzie pojęcie dialog społeczny miało swój Dom przez duże D, a uczestnicy dialogu zawsze spotykali się z życzliwością i otwartością dyr. Zakrzewskiej i pracowników.

Dyrektor Arkadiusz Pączka, Pracodawcy RP, przekazał w imieniu prezydenta Andrzeja Malinowskiego osobisty list do dyrektor Zakrzewskiej.

Dyrektor Iwona Zakrzewska, CPS „Dialog”, dziękując za gratulacje i życzenia powiedziała, że wyróżnienie o tak znaczącym ciężarze gatunkowym, jakim jest flaga narodowa od Prezydenta Andrzeja Dudy, sprawia, że Centrum „Dialog” może się czuć potrzebne i docenione. Dodała, że wszyscy dalej będą pracowali, aby każdy, niezależnie od statusu czuł się zawsze bardzo dobrze w Centrum.

Głos zabrali także pracownicy Centrum, którzy swoje słowa skierowali przede wszystkim do dyr. Zakrzewskiej, doceniając jej zaangażowanie i stworzoną w Centrum atmosferę dialogu i pracy.

Po części związanej z jubileuszem 25-lecia Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbył się panel pt. „Dialog społeczny w zwierciadle czasu”.

Jako pierwszy głos zabrał prof. Juliusz Gardawski, SGH, dziękując za „ciepłą atmosferę, którą zawsze tworzy dyrektor Zakrzewska” i dzięki której czuł się zawsze w Centrum jak ktoś, na kogo się życzliwie oczekuje. Mówił o publikacji SGH, która właśnie powstała dzięki wsparciu CPS „Dialog” i Biura Rady Dialogu Społecznego.

Profesor Kazimierz W. Frieske, Akademia Pedagogiki Specjalnej, w swoim wystąpieniu mówił głównie o kluczowych elementach, od których zależy pomyślność lub brak dialogu społecznego.

Mateusz Szymański, Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”, rozpoczynając swoje wystąpienie pogratulował w imieniu swojej organizacji i przewodniczącego Piotra Dudy tak pięknego jubileuszu. W swoim wystąpieniu omówił obecny dialog, ale także jego przyszłe wyzwania.

Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan, podziękował za udział w debacie w tak zacnym gronie, i mówił o dialogu przyszłości.

Po panelu głos zabrała Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która pogratulowała dyrektor Zakrzewskiej prowadzenia tak ważnej instytucji publicznej, służącej wszystkim w znajdowaniu i rozwiązywaniu spraw trudnych i beznadziejnych.

Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Centre Club, wspominał dialog lat 90., ale także skomentował wystąpienie M. Szymańskiego z NSZZ „Solidarność”.

Marek Waleśkiewicz, dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS, gratulując dyr. Zakrzewskiej i całej załodze CPS „Dialog”, poinformował zebranych o planach dot. rozbudowy Centrum.

Ewa Krawczyk, Fundacja Pomóż Innym, dziękując za zaproszenie na jubileusz dodała, że Centrum to miejsce dialogu z organizacjami pozarządowymi.

Iwona Zakrzewska, dyrektor CPS „Dialog”, dziękując wszystkim za przybycie, opowiedziała o swoich początkach w Centrum, natomiast dyrektor Edyta Doboszyńska, ZRP, wspominała wieloletni udział swojej organizacji w dialogu.

 Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejAndrzej Dera Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP przekazuje flagę państwową z wpisem od Prezydenta RPProf. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychUczestnicy konferencji z okazji jubileuszu 25-lecia CPS "Dialog" w dniu 11 grudnia 2019 r.  pt. Dialog społeczny w zwierciadle czasuUczestnicy konferencji z okazji jubileuszu 25-lecia CPS "Dialog" w dniu 11 grudnia 2019 r.  pt. Dialog społeczny w zwierciadle czasuAndrzej Dera Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RPStanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejDariusz Trzcionka Wiceprzewodniczący Forum Związków ZawodowychJanusz Gołąb Sekretarz Prezydium RDS oraz Bogdan Grzybowski z OPZZZbigniew Żurek Wiceprezes BCCod lewej prof. Zdzisław Czajka, prof. Stanisława Golinowska oraz Izabela Hebda-Czaplicka zastępca dyrektora Instytutu Pracy i Spraw SocjalnychJacek Męcina z Konfederacji Lewiatan Arkadiusz Pączka dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji - Pracodawcy RP, Iwona Zakrzewska dyrektor CPS "Dialog"od lewej Iwona Zakrzewska dyrektor CPS "Dialog", prof. Juliusz Gardawski SGH, prof. Kazimierz Frieske APS, Mateusz Szymański NSZZ "Solidarność", Jakub Gontarek Konfederacja LewiatanUczestnicy konferencji z okazji jubileuszu 25-lecia CPS "Dialog" w dniu 11 grudnia 2019 r.  pt. Dialog społeczny w zwierciadle czasuMarek Waleśkiewicz dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoEdyta Doboszyńska dyrektor Generalna Związku Rzemiosła Polskiego Księga pamiątkowa - 25 lat Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"Andrzej Dera Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP wręcza flagę państwową z podpisem Prezydenta RPod lewej Bogdan Grzybowski OPZZ, Janusz Gołąb OPZZ Sekretarz Prezydium RDS, Iwona Zakrzewska dyrektor CPS "Dialog"od lewej Jacek Męcina Konfederacja Lewaitan, Iwona Zakrzewska dyrektor CPS "Dialog"Prof. Bożena Balcerzak-Paradowska Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PANWojciech Warski prezes zarządu Softex Datapracownicy Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"od lewej Iwona Zakrzewska dyrektor CPS "Dialog", prof. Juliusz Gardawski SGH, prof. Kazimierz Frieske APS, Mateusz Szymański NSZZ "Solidarność", Jakub Gontarek Konfederacja LewiatanArkadiusz Pączka dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji - Pracodawcy RPod lewej Iwona Zakrzewska dyrektor CPS "Dialog", prof. Juliusz Gardawski SGH, prof. Kazimierz Frieske APS, Mateusz Szymański NSZZ "Solidarność", Jakub Gontarek Konfederacja Lewiatan

fot. CPS "Dialog"