Dnia 21 września 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Obrady poświęcono między innymi omówieniu: projektu ustawy budżetowej na 2022 rok; projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 oraz informacji Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat wcześniej wymienionych projektów.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone omówieniu założeń zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Następnie przeprowadzono dyskusję w tym zakresie.

W dniu 12 lipca 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 07 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy.

W dniu 24 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Macieja Wituckiego, Prezydenta Konfederacji Lewiatan, Wiceprzewodniczącego Rady, prowadzącego posiedzenie z upoważnienia Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.