W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem – Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W dniu 15 listopada 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych.

W dniu 20 października 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Dnia 21 września 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Obrady poświęcono między innymi omówieniu: projektu ustawy budżetowej na 2022 rok; projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 oraz informacji Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat wcześniej wymienionych projektów.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone omówieniu założeń zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Następnie przeprowadzono dyskusję w tym zakresie.

W dniu 12 lipca 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 07 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy.