W dniu 19 maja 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

W dniu 30 marca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

28 lutego br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni i strona rządowa rozmawiali o bieżącej sytuacji w Ukrainie.

W dniu 16 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone wpływie zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład na sytuację pracowników i przedsiębiorców. W posiedzeniu wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

W dniu 1 lutego 2022 roku, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone analizie sytuacji na rynku pracy po dwóch latach pandemii.

W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem – Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W dniu 15 listopada 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych.

W dniu 20 października 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Dnia 21 września 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Obrady poświęcono między innymi omówieniu: projektu ustawy budżetowej na 2022 rok; projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 oraz informacji Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat wcześniej wymienionych projektów.