W dniu 07 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy.

W dniu 24 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Macieja Wituckiego, Prezydenta Konfederacji Lewiatan, Wiceprzewodniczącego Rady, prowadzącego posiedzenie z upoważnienia Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 19 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina.

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19 spotkanie miało formę hybrydową. Członkowie RDS oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu osobiście w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz w formie wideokonferencji.

W dniu 22 października 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone prezentacji założeń do Krajowego Planu Odbudowy oraz debacie na temat osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 30 września 2020 r.

W dniu 30 września 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Malinowskiego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19 spotkanie miało formę hybrydową. Pozwoliło to na udział osobisty oraz zdalny poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu.