W dniu 7 września 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W dniu 14 lipca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Piotr Duda, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W dniu 29 czerwca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w formie hybrydowej. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

Rada zajmowała się następującymi tematami:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W imieniu strony rządowej, wypowiadała się Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów oraz Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 
  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2023, propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. W imieniu strony rządowej wypowiadała się Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów oraz Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 
  1. Dyskusja na temat propozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. W imieniu strony rządowej wypowiadał się Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

posiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDS

W dniu 19 maja 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

W dniu 30 marca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

28 lutego br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni i strona rządowa rozmawiali o bieżącej sytuacji w Ukrainie.

W dniu 16 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone wpływie zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład na sytuację pracowników i przedsiębiorców. W posiedzeniu wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

W dniu 1 lutego 2022 roku, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone analizie sytuacji na rynku pracy po dwóch latach pandemii.

W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem – Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.