W dniu 29 października 2020 roku odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19 spotkanie miało formę hybrydową. Członkowie RDS oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu osobiście w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz w formie wideokonferencji.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. Stronę rządową reprezentowali: Pan Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii; Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki; Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Pan Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pan Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska; Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Pan Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu wzięli także udział: Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Przedstawicielka Prezydenta RP; Pan Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy; Pan Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Pan Marek Wójcik – Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wicepremier Jarosław Gowin we wstępie wskazał, że strona rządowa podejmuje wszelkie starania w celu ochrony gospodarki i uniknięcia wprowadzenia drugiego lockdownu. Jednocześnie wyraził nadzieję, iż partnerzy społeczni wypracują rekomendacje dla rządu, które pozwolą na ograniczenie negatywnych skutków związanych z pandemią koronawirusa.

Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wymieniła planowane działania strony rządowej mające na celu ochronę gospodarki. Wskazała, że tarcza branżowa nie obejmie wszystkich przedsiębiorców, a jedynie ograniczy się do firm, które funkcjonują w ramach wybranych 25 kodów PKD. Zaznaczyła możliwość odroczenia niektórych kosztów dla przedsiębiorców np. zaliczek za podatek PIT oraz składek ZUS.

Pan Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oznajmił, że pomimo wielu wydatków związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa, stan budżetu państwa jest dobry. Wskazał na pomoc dla podmiotów gospodarczych pochodzącą w dużej mierze z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Podkreślił, że w przypadku wprowadzenia form pomocy, związanych z drugą falą pandemii, o charakterze zwrotnym, uda się ograniczyć skalę deficytu budżetowego.

Pan Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przedłożył informacje dotyczące stanu służby zdrowia w dobie pandemii koronawirusa. Prognozował wzrost liczby nowych zakażeń. Zadeklarował, iż rząd planuje zwiększyć liczbę dodatkowych łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19 do poziomu 40 000. Odniósł się również do kwestii budowy szpitali tymczasowych. Wyraził nadzieję, że wprowadzone restrykcje spowodują spadek liczby zakażeń.

Strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z konsultowaniem projektowanych aktów prawnych; potrzebę wzrostu nakładów na służbę zdrowia; liczbę przeprowadzanych testów na koronawirusa i prace nad szczepionką przeciwdziałającą COVIDowi; pomocy dla pracowników w okresie postoju; wzrostem zasiłków dla bezrobotnych; załagodzeniem protestów i napięć społecznych; poprawą jakości zdalnej edukacji oraz przekształcanie niektórych hoteli, a także uzdrowisk na tak zwane izolatoria.

Ponadto strona pracodawców zwróciła uwagę na obawy przedsiębiorców dotyczące wzrostu podatków i nakładania na przedsiębiorców dodatkowych opłat, wadliwy system przyjmowania pacjentów oraz długi okres oczekiwania w kolejkach do lekarzy. Poruszono również kwestię refundacji części kosztów pracodawców, które ponoszone są w związku z komercyjnym przeprowadzaniem testów na koronawirusa wśród pracowników. Wśród głosów strony pracodawców znalazł się także apel o dostosowanie wprowadzanych obostrzeń do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego poszczególnych przedsiębiorstw, nie branż.

Strona związkowa położyła duży nacisk na kwestie starzejącego się personelu medycznego, niedofinansowanie placówek medycznych oraz na niewystarczającą liczbę pracowników służby zdrowia. Zwrócono się również do przedstawicieli rządu z prośbą o wprowadzenie do przepisów kolejnej tzw. tarczy antykryzysowej wsparcia dla sektora uzdrowisk. Przedstawiciele pracowników podkreślili konieczność wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników służby zdrowia, szczególnie w okresie walki z COVID-19. Odniesiono się również do problemu zapewnienia pracownikom medycznym dostępu do szczepionek przeciwko grypie.

Podczas debaty podjęto rozmowy na temat propozycji wypracowania paktu społecznego przez stronę pracowników i stronę pracodawców, który miałby zawierać szereg rekomendacji dotyczących złagodzenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych spowodowanych pandemią koronawirusa. Partnerzy społeczni przekazali na ręce Przewodniczącego Rady, Pana Premiera Jarosława Gowina „Apel o dialog i współdziałanie na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków i ograniczania społecznych i gospodarczych skutków pandemii w naszym kraju”. Strona rządowa zadeklarowała chęć współpracy przy tworzeniu dokumentu, jednocześnie zapewniając o podjęciu działań mających na celu zrównoważenie pomocy pracownikom i pracodawcom.

Apelu partnerów społecznych – Link do pobrania

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 29 października 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 29 października 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 29 października 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 29 października 2020 r.