W dniu 19 maja 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

Rada zajmowała się następującymi tematami:

1. Nowelizacja regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego. Głosowanie Uchwały nr 57 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zlecenia przewodniczącemu Rady wykonywania czynności związanych z przekazywaniem wniosków wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz Uchwały nr 58 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego.

2. Transformacja energetyczna w Polsce.
W imieniu strony rządowej, wypowiadał się Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Piotr Pyzik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

3. Dyskusja o Wieloletnim Planie Finansowym i wskaźnikach makroekonomicznych.
W imieniu strony rządowej wypowiadał się Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Rada Dialogu Społecznego przyjęła w tym dniu Uchwały:

  • Uchwałę nr 57 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zlecenia przewodniczącemu Rady wykonywania czynności związanych z przekazywaniem wniosków wojewódzkich rad dialogu społecznego.
  • Uchwałę nr 58 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDS