W dniu 14 lipca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Piotr Duda, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Rada zajmowała się następującymi tematami:

  1. Informacja Rządu na temat stanu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy oraz pozostałych programów europejskich.

W imieniu strony rządowej wypowiadały się Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Kamila Król Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

  1. Informacja Rządu na temat kierunków zmian w polityce klimatycznej i energetycznej wynikających ze skutków agresji Rosji na Ukrainę.

 W imieniu strony rządowej wypowiadała się Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska. 

  1. Debata na temat założeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023, jak również propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023. 

W imieniu strony rządowej wypowiadali się Magdalena Rzeczkowska Minister Finansów oraz Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDSPosiedzenie plenarne RDS