W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Waldemar Lutkowski (FZZ).

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Obradom przewodniczył Jan Klimek (ZRP), ponadto w posiedzeniu wzięli udział z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii oraz Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii; z Ministerstwa Finansów: Danuta Chudzik Zastępca Dyrektora w Departamencie Instytucji Płatniczej oraz Jarosław Siebielec, Główny specjalista w Departamencie Instytucji Płatniczej; z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Daniel Kosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS.

W dniu 6 czerwca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).

W dniu 1 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

W dniu 17 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS. Spotkaniu przewodniczył Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Spotkaniu przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan). Strona rządowa była reprezentowana przez Piotra Patkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Barbarę Sochę, Podsekretarz w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS. Spotkaniu przewodniczył Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas spotkania omówiono działania Polski związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym pomocy humanitarnej. Ponadto przedstawiono informację na temat planowanej 110. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy.