W dniu 8 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS. Spotkaniu przewodniczył Grzegorz Lang (FPP), w zastępstwie za Marka Kowalskiego (FPP), z udziałem przedstawicieli MRPiPS, MRiT, Urzędu ds. zamówień publicznych oraz członków Podzespołu.

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Jan Klimek (ZRP).

W dniu 29 listopada 2023 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Jan Klimek (ZRP).

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich) z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych, członków Podzespołu oraz pozostałych zaproszonych gości i ekspertów.

W dniu 4 października 2023 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Maciej Juszczyk (Business Centre Club).

W dniu 25 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. międzynarodowych RDS, któremu przewodniczył Janusz Pietkiewicz (Pracodawcy RP). Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli MRiPS, MSZ, Kancelarii Prezydenta RP, członków Zespołu oraz pozostałych zaproszonych gości i ekspertów.

W dniu 5 września 2023 r., w formie hybrydowej, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

W dniu 31 sierpnia 2023 r., w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

W dniu 14 lipca 2023 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Maciej Juszczyk (Business Centre Club).