W dniu 4 listopada br. odbyło się spotkanie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji. Spotkanie zostało poświęcone kwestii założeń do Krajowego Planu Odbudowy.

W dniu 20 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Przez wzgląd na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Obradom Zespołu przewodniczył Pan Leszek Miętek z OPZZ.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy w dniu 29 września 2020 r.

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego w dniu 28 września 2020 r.

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, pod przewodnictwem Pana Wojciecha Ilnickiego, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 24 września 2020 r.

W dniu 24 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Spotkanie poświęcono m.in. redukcji zatrudnienia oraz zamrożeniu funduszu wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej. W dyskusji stronę rządową reprezentowała Pani Magdalena Rzeczkowska, Szef KAS.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 22 września 2020 r.

W dniu 22 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania poruszono kwestie: objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi, emerytur stażowych oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych w dniu 21 września 2020 r.

W dniu 21 września 2020 r. Zespół problemowy ds. usług publicznych RDS dyskutował nad rozwiązaniami związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: Pan Paweł Szrot - Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

10 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono zapowiadanej przez stronę rządową reformie administracji publicznej oraz problemom branży spożywczej.

Podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego w dniu 8 września 2020 r. kontynuowano dyskusję rozpoczętą podczas spotkania w dniu 4 września 2020 r. na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.