W dniu 25 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele MRPiPS i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

24 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentował Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

7 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentowali Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W spotkaniu udział wzięła również Pani prof. Danuta Koradecka, Dyrektor - Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Pan Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz przedstawiciele Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS, ZUS i straży miejskich/gminnych.

Analiza systemu podatkowego – podatek dochodowy od osób fizycznych była tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 28 maja 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Kazimierz Kuberski  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

W dniu 28 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu wzięli udział m.in.:  Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,  Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Agnieszka Lenartowicz–Łysik – przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Dialogu Społecznego.

W dniu 23 maja br. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS. Spotkaniu przewodniczył Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Piotr Walczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W dniu 20 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Stronę rządową reprezentowali: Pan Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele MŚ i MON.

Dyskusja nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie była przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 17 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

14 maja 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak, Przewodniczący Podzespołu. W spotkaniu uczestniczyli: p. Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, p. Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.