W dniu 16 maja 2024 r. odbyło się w posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Wojciech Nagel (BCC).

W dniu 6 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przewodniczącej Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Jakub Bińkowski (ZPP).

W dniu 11 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem przedstawicieli MRPiPS, ZUS, zaproszonych gości i ekspertów. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Nagel, BCC.

W dniu 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowych RDS, z udziałem Sebastiana Gajewskiego, Podsekretarza Stanu w MRPiPS, przedstawicieli CIOP, PIP, ZUS, ekspertów i zaproszonych gości. Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Kisielewski, Koordynator Grupy Roboczej, FZZ.

W dniu 8 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych RDS, z udziałem Ignacego Niemczyckiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz przedstawicieli: Urzędu ds. zamówień publicznych; Ministerstwa Infrastruktury; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ZUS-u, Głównego Inspektoratu Pracy  oraz  z udziałem członków Podzespołu. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski, FPP.

W dniu 04 kwietnia 2024 r. w formie online, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z udziałem, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członków Zespołu oraz zaproszonych gości. Obradom Przewodniczył Jakub Bińkowski (ZPP).

W dniu 26 marca 2024 r. odbyło się w formie hybrydowej, posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Podzespołu oraz zaproszonych gości. Obradom Przewodniczył Paweł Łangowski (Pracodawcy RP).

W dniu 18 marca 2024 r. odbyło się w posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego z udziałem Hanny Majszczyk Podsekretarz Stanu w MF, Katarzyny Nowakowskiej Podsekretarz Stanu w MRPiPS, członków Zespołu i zaproszonych gości. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).