W dniu 20 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Kisielewski (FZZ).

W dniu 12 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w formie hybrydowej z udziałem m.in. Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Piotra Pyzika, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W dniu 18 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, w którym uczestniczyli m.in. Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Rafał Weber Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury; Maciej Małecki Sekretarz Stanu Ministerstwo Aktywów Państwowych; Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 26 lipca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).

W dniu 6 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Prawa Pracy oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się w formie hybrydowej wspólne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS oraz Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Spotkaniu przewodniczył Andrzej Mądrala (Pracodawcy RP).

W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Waldemar Lutkowski (FZZ).

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Obradom przewodniczył Jan Klimek (ZRP), ponadto w posiedzeniu wzięli udział z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii oraz Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii; z Ministerstwa Finansów: Danuta Chudzik Zastępca Dyrektora w Departamencie Instytucji Płatniczej oraz Jarosław Siebielec, Główny specjalista w Departamencie Instytucji Płatniczej; z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Daniel Kosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS.