W dniu 16 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Spotkanie poświęcono kwestii niewygaszania emerytur pomostowych oraz ustaleniu najważniejszych tematów do prac Zespołu na bieżący rok.

W dniu 5 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała Pani Iwona Michałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego kontynuowano rozmowy dotyczące postulatów Zespołu do wypracowania umowy społecznej.

W dniu 13 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu zagadnień do opracowania umowy społecznej.

W dniu 7 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 5 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 10 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Podczas spotkania omówiono kwestię problemów związanych z koniecznością zastosowania trwałych rozwiązań strukturalnych w utrzymaniu zatrudnienia. Podjęto także dyskusję dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 2 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Partnerzy społeczni, strona rządowa oraz przedstawiciele ZUS przeprowadzili debatę na temat projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Rozpoczęto również debatę dotyczącą analizy systemu ubezpieczeń społecznych.

W dniu 16 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak, Business Centre Club. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pani Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.