12 marca 2019 r. w CPS "Dialog" odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak, Przewodniczący Podzespołu. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski oraz jako ekspert prof. dr hab. n. med. Piotr Czaudera. 

Posiedzenie zostało poświęcone kontynuacji dyskusji na temat reformy systemu opieki onkologicznej, w tym pilotażu opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej. W dniu 12 lutego 2019 r. strona pracowników i strona pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia przyjęła stanowisko w sprawie Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Strona społeczna wnioskuje w nim m.in. o zapewnienie narzędzi umożliwiających efektywną pracę Komitetu, w tym w szczególności:

  • możliwość przeprowadzenia audytów realizacji pilotażu;
  • dostęp do surowych, zanonimizowanych danych gromadzonych w toku pilotażu;
  • dostęp do szczegółowych danych dotyczących rozliczeń kosztów poniesionych w toku pilotażu;
  • utworzenia regulaminu pracy Komitetu umożliwiającego regularną pracę i opiniowanie metodologicznej poprawności oceny wyników pilotażu.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"