12 lutego 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak, Przewodniczący Podzespołu.

Tematem posiedzenia był Projekt Mapy Potrzeb Zdrowotnych. System mapowania potrzeb zdrowotnych oraz wspierające ich wykorzystanie elektronicznego narzędzia jakim jest Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych pozwoli na lepsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia. Dzięki temu wsparty zostanie proces dystrybucji świadczeń zgodnie z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami zdrowotnymi pacjentów.W oparciu o mapy podejmowane będą decyzje o lokowaniu środków inwestycyjnych na ochronę zdrowia zgodnie z potrzebami zdrowotnymi ludności, a nie w oparciu o to, jakie usługi chętni są realizować świadczeniodawcy.

Następnie strona pracowników i pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego przyjęła jednogłośnie Stanowisko z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. 

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"