Dyskusja nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie była przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 17 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Kazimierz Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przewodniczący Zespołu – Sławomir Broniarz przedstawił projekt uchwały strony społecznej RDS w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie, który uwzględnia sugestie zgłoszone podczas posiedzenia plenarnego Rady w dniu 8 maja br. W dalszej kolejności partnerzy społeczni odnieśli się do zapisów poszczególnych paragrafów niniejszej uchwały. Przedstawiono również koncepcje prac nad przygotowaniem zmian w edukacji. Uzgodniono, że zostanie ona przesłana do członków Zespołu celem  szczegółowego  zapoznania się.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 28 maja br. i poświęcone będzie: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szkolnictwu branżowemu oraz sytuacji w oświacie. 

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"