Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 3 października 2019 r.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS w dniu 3 października 2019 roku poświęcono realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych oraz 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10-21 czerwca 2019 r. w Genewie.

Podczas posiedzenia Zespołu problemowego przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowali sposób opracowywania dokumentu „Realizacja zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych”, który opublikowano pod koniec lipca 2019 r. Wskazano na szeroki zakres tematyczny dokumentu oraz współpracę przy jego tworzeniu z innymi resortami. Podkreślono, że planowane jest cykliczne aktualizowanie dokumentu.

Partnerzy społeczni wskazali obszary przedstawione w wymienionym raporcie, które powinny być szczególnie wzięte pod uwagę w dyskusji. Były to między innymi kwestie: ochrony socjalnej, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, warunków zatrudnienia, aktywnego starzenie się, bilansu migracyjnego.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przestawili również przebieg 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Przekazali najważniejsze informacje wynikające z dyskusji przeprowadzonej w trakcie sesji plenarnej Konferencji, podczas której poruszono między innymi problematykę związaną z przyszłością pracy.

Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 3 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 3 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 3 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 3 października 2019 r.

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"