Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r.

Dyskusja na temat kształtowania wynagrodzeń nauczycieli była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 29 października 2019 roku. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W 2020 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 6%. Związkowcy i samorządy wskazują na niewystarczające środki na pokrycie wydatków oświatowych i dodają, że pieniędzy na podwyżkę nie zapisano w założeniach budżetowych na przyszły rok.

Wiceminister edukacji narodowej Pan Maciej Kopeć zadeklarował na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, iż planowane podwyżki nauczycieli w przyszłym roku nie są zagrożone. Od stycznia 2020 roku miał być wprowadzony kolejny etap podwyżki, jednak na mocy porozumienia podpisanego 7 kwietnia br. z Solidarnością nastąpiło przesunięcie podwyżki na wrzesień 2019 roku. Zapowiadana podwyżka 6% płac nauczycieli nastąpi w ciągu roku 2020. Na ten moment Ministerstwo nie określa szczegółowego terminu od kiedy wzrosną wynagrodzenia nauczycieli. Pan Minister podkreślił, że właściwe prace nad zmianami w systemie wynagradzania są możliwe dopiero po powołaniu nowego rządu. Natomiast zgodnie z wynikami sierpniowych rozmów pomiędzy nauczycielskimi związkami zawodowymi, a Ministerstwem Edukacji Narodowej trwają prace grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły.

Przewodniczący Zespołu Pan Sławomir Broniarz poinformował, że wystąpi z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Pana Prezydenta Andrzeja Malinowskiego o wniesienie pod obrady najbliższego posiedzenia plenarnego tematyki wynagrodzeń nauczycieli.

Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r.

Fot. CPS "Dialog"