Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.

W dniu 5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania przedstawiciele strony rządowej wskazali, iż oczekują na odpowiedź Pana Nicolasa Schmita Komisarza UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych na wystosowane pismo w sprawie wsparcia budowy potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Następnie przekazali również informację na temat procedury negocjacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz aktualnego stanu uzgodnień. Partnerzy społeczni otrzymali zapewnienie o przekazaniu projektu niniejszego dokumentu do ich konsultacji.

W trakcie posiedzenia poruszono także kwestię projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Podkreślono, iż środki przekazywane z Funduszu będą przeznaczane na łagodzenie skutków wynikających z konieczności osiągnięcia celów Nowego Zielonego Ładu. Wśród głównych obszarów działań w tym zakresie strona rządowa wskazała tworzenie miejsc pracy w sektorze MŚP oraz  tworzenie warunków sprzyjających przekwalifikowaniu pracowników.

Zespół podczas rozmów poruszył również kwestię ekspertyzy dotyczącej wsparcia na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych w krajach UE. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej odnosząc się do planowanego rozpoczęcia analizy wskazali na konieczność wyłonienia dobrych praktyk mających na celu wsparcie partnerów społecznych. Przedstawiciele strony społecznej w kontekście planowanego badania ewaluacyjnego wyrazili nadzieję na możliwość udziału w ocenie jego jakości.

Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.