W dniu 18 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji. Dyskusję poświęcono polityce państwa w obszarze energetyki i górnictwa.

Podczas pierwszej części spotkania strony omówiły sytuację energetyczną Polski. W tej kwestii Ministerstwo Klimatu odniosło się do dokumentu Unii Europejskiej „Europejski Zielony Ład” oraz do Strategii Energetycznej Polski. Ministerstwo Aktywów Państwowych odniosło się do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu oraz dokumentu Polityka Energetyczna Polski. Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych wspomnieli o inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz energią atomową. Zadeklarowali ograniczenie zużycia węgla, przy czym zapewnili, że nie zostanie on obecnie wyeliminowany z sektora energetycznego. Partnerzy społeczni odwołali się do potrzeby lepszego jakościowo dialogu oraz kwestii neutralności klimatycznej Polski.

Partnerzy społeczni podkreślili potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odniesiono się również do sytuacji w branży górniczej oraz energetycznej spowodowanej spowolnieniem gospodarczym wynikającym z pandemii koronawirusa.  W tej kwestii zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia dla przedsiębiorców oraz ryzyko utraty miejsc pracy.

Druga część spotkania została poświęcona krótkiemu przedstawieniu kwestii związanych ze złą sytuacją na rynku branży motoryzacyjnej w Polsce. Zwrócono uwagę na długi okres zawieszenia działalności firm działających w omawianym sektorze. Odniesiono się do potrzeby szczegółowego omówienia zagadnień dotyczących kryzysu branży motoryzacyjnej podczas kolejnego posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.