10 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono zapowiadanej przez stronę rządową reformie administracji publicznej oraz problemom branży spożywczej.

W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Michał Dworczyk przedstawił plan reformy administracji publicznej. Poinformował partnerów społecznych o prowadzonych we wszystkich ministerstwach analizach dotyczących zakresu ich kompetencji. Wskazał także na konieczność optymalizacji pracy administracji publicznej, jednocześnie deklarując stopniowe wprowadzanie zmian.

Strona pracowników negatywnie zaopiniowała planowaną reformę administracji publicznej powołując się na prognozy wzrostu wskaźnika bezrobocia.

W trakcie dyskusji odniesiono się do problemów, z jakimi borykają się w związku z pandemią koronawirusa branże: spożywcza, hotelarska i gastronomiczna. W tej kwestii partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność podjęcia rozmów we właściwym Trójstronnym Zespole Branżowym. Jednocześnie ustalono wstępny zarys procedowania nad Stanowiskiem strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.

Członkowie Zespołu odnieśli się również krótko do propozycji zmiany wcześniej przyjętego Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym. Uzgodniono, iż zostanie ono poddane ponownemu głosowaniu.