Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 22 września 2020 r.

W dniu 22 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania poruszono kwestie: objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi, emerytur stażowych oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

W pierwszej części spotkania pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej krótko przedstawił propozycje strony rządowej dotyczącą tematów do dyskusji z partnerami społecznymi na temat ewentualnych zmian w przepisach z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Następnie strona pracowników i strona pracodawców zwróciła uwagę na dodatkowe kwestie, które powinny być przedmiotem debaty podczas kolejnego posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność stworzenia projektu nowelizacji, którego celem będzie oskładkowanie wszelkich form pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rozwiązania dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczeń. W kontekście ewentualnych zmian zaproponowano także uwzględnienie nowych form świadczenia pracy.

Kolejną część posiedzenia poświęcono wyznaczeniu głównych kierunków prac nad zmianami legislacyjnymi w zakresie emerytur stażowych oraz emerytur pomostowych. Poruszono również problem związany z wypłatami dodatkowego zasiłku opiekuńczego w kontekście konieczności złożenia przez pracownika oryginału wniosku do pracodawcy.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 22 września 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 22 września 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 22 września 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 22 września 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 22 września 2020 r.