W dniu 20 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Przez wzgląd na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Obradom Zespołu przewodniczył Pan Leszek Miętek z OPZZ.

Strona rządowa była reprezentowana przez Pana Zbigniewa Gryglasa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pana Marka Waleśkiewicza, Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; Pana Jan Staniłko, Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Panią Bożenę Lenart z Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez zespół ekspertów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas dyskusji partnerzy społeczni wyrazili obawy wobec projektowanych rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Organizacje mówiły o potencjalnym zaburzeniu ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych; możliwości negatywnej ingerencji w swobodę konkurencyjności oraz o prawdopodobnej likwidacji miejsc pracy. Prognozowano także wzrost wykluczenia cyfrowego w Polsce po wprowadzeniu zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona rządowa zadeklarowała, że projektowane zapisy prawa nie wykluczają żadnej konkretnej firmy, a wskaźniki przyjęte do przeprowadzenia weryfikacji cyberbezpieczeństwa będą obiektywne.

W trakcie posiedzenia Zespołu poruszono także kwestię związaną z wprowadzeniem dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 27 grudnia 2020 r. Strona pracodawców przedłożyła argumenty związane z problemami logistycznymi dostawców i organizacyjnymi sklepów, kwestią marnowania żywności oraz możliwością naruszenia zasad dystansu społecznego wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa, podczas robienia przedświątecznych zakupów. Związki zawodowe zwróciły natomiast uwagę na niedobór pracowników w sektorze handlu.

W opozycji strona związkowa zaznaczyła, że przed Świętami Bożego Narodzenia konsumenci będą mogli zrobić zakupy zgodnie z reżimem sanitarnym ponieważ ustawa w okresie przedświątecznym przewiduje dwie niedziele handlowe. Ponadto organizacje związkowe wskazały iż w dniu 27 grudnia.2020r. konsumenci będą mogli skorzystać z usług mikroprzedsiębiorców. Podkreślono, iż prawo nie zabrania pracy centrów logistycznych i sklepów w celu wypakowywania towarów w niedzielę.