W dniu 5 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze obszary z zakresu działalności Zespołu do wypracowania przez Radę Dialogu Społecznego umowy społecznej. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się między innymi: wprowadzenie ustawy regulującej mechanizm negocjacji w sprawie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców; obniżenie klina podatkowego dla osób najmniej zarabiających; wypracowanie instrumentów służących wydłużeniu aktywności zawodowej; prowadzenie jednolitej stawki podatku pobieranej przez pracodawcę od funduszu płac; wprowadzenie jednolitej stawki VAT.

Dodatkowo, strona pracodawców zwróciła uwagę na problem zbyt krótkiego vacatio legis dla ustaw zmieniających warunku prowadzenia działalności gospodarczej. Strona pracowników postulowała natomiast o rozwiązanie umożliwiające odliczenie składki związkowej od dochodu.

Podczas spotkania, po przeprowadzeniu dyskusji nad głównymi tematami rekomendowanymi do prac nad umową społeczną, strony uzgodniły, iż wyłonienie najistotniejszych kwestii odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Zespołu.