W dniu 13 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu zagadnień do opracowania umowy społecznej.

Zespół zarekomendował do dalszych prac Rady Dialogu Społecznego nad umową społeczną następujące zagadnienia:

  • Udział partnerów społecznych w nadzorze nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Poprawa jakości regulacji prawnych i zmniejszenie barier administracyjnych, poprawa otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie stabilności i przewidywalności prawa oraz powstawania nowych firm i zwiększania zatrudnienia.
  • Polityka migracyjna – wsparcie rynku pracy i rozwoju gospodarczego.