W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego kontynuowano rozmowy dotyczące postulatów Zespołu do wypracowania umowy społecznej.

Zespół zarekomendował do dalszych prac Rady Dialogu Społecznego nad umową społeczną następujące obszary negocjacyjne:

  • Klin podatkowy w szczególności dla najniżej zarabiających i zasady kształtowania płacy minimalnej.
  • Deregulacja prawa  gospodarczego i podatkowego. Zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa podatkowego  – odpowiednie vacatio legis.
  • Efektywność systemu wynagrodzeń w sferze budżetowej.
  • Przegląd przepisów podatkowych, w szczególności  VAT, PIT, w tym możliwość odliczenia  składek płaconych na rzecz  związków zawodowych w rozliczeniach podatkowych.