W dniu 5 marca 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu ds. międzynarodowych RDS. Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii przygotowań do 109. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, odwołanej w roku 2020 z powodu pandemii i przełożonej na 2021 rok oraz debacie dotyczącej planu prac Zespołu na 2021 rok.

Pani Agata Oklińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała o trwających konsultacjach między przedstawicielami poszczególnych rządów oraz stronami pracowników i pracodawców, dotyczących szczegółów obrad 109. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Przedstawiła również dotychczasowe ustalenia, zgodnie z którymi 109. sesja odbędzie się w formule on-line w dniach od 3 czerwca do 19 czerwca 2021 r. Z uwagi na formę przeprowadzenia Konferencji, zaproponowano jej wydłużenie do 2,5 tygodnia.

Drugą część spotkania poświęcono dyskusji na temat prac Zespołu w 2021 r. Omówiono kwestie: strategii UE mającej na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013, europejskiej płacy minimalnej, europejski filar praw społecznych oraz rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.