W dniu 10 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Podczas obrad Zespołu, Minister Piotr Patkowski przekazał informacje na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021–2024, wstępnych wskaźników makroekonomicznych oraz powiedział o konserwatywnym projektowaniu założeń w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego państwa. Wskazał, że rząd chce stopniowo ograniczać deficyt i redukować poziom zadłużenia, dostosowując strategię do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Partnerzy społeczni podjęli dyskusję związaną z WPFP, a także przyjęciem wspólnego stanowiska stron w sprawie WPFP, która będzie kontynuowana w dniu 12 maja 2021 roku.