W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obrady stanowiły kontynuację posiedzenia z dnia 15 czerwca 2021 r. i zostały poprowadzone w formie wideokonferencji. Posiedzeniu przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

Podczas obrad podniesiono następujące kwestie: omówienie kwestii wsparcia antykryzysowego w związku z wystąpieniem pandemii na wybrane przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego; przyjęcie Stanowiska Zespołu w sprawie pomocy państwa dla przedsiębiorstw, których przedmiot działalności określony jest wyszczególnionymi w Stanowisku kodami PKD oraz transformacja energetyczna Polski pod względem rozwoju OZE.

W pierwszej części posiedzenia strona społeczna Zespołu mając na względzie obecne warunki gospodarcze zawnioskowała do strony rządowej o objęcie państwową pomocą przedsiębiorstw działających w sektorze odzieżowym. Partnerzy społeczni motywowali swój wniosek chęcią zapobiegnięcia ogłoszenia upadłości przez wielu przedsiębiorców oraz staraniami w celu ochrony miejsc pracy.

W drugiej części obrad partnerzy społeczni przyjęli stanowisko Zespołu w sprawie pomocy państwa dla przedsiębiorstw których przedmiot działalności określony jest wyszczególnionymi w Stanowisku kodami PKD. Strona społeczna Zespołu wnioskowała o przedłożenie przez stronę rządową na forum RDS informacji dotyczących planów wsparcia przemysłu lekkiego.

W ostatniej części posiedzenia, podczas debaty zwrócono uwagę na wzrostowy trend tak zwanej „zielonej energii” w dyskursie. Podkreślono aspekty kosztów uzyskiwania ekologicznej energii oraz jej neutralnego wpływu na środowisko. Mówiąc o wzroście udziału OZE przy wytwarzaniu energii wypunktowano rosnące ceny energii elektrycznej pozyskiwanej z tradycyjnych surowców oraz zwrócono uwagę na kwestię konkurencyjności gospodarki. Przedstawiciele przemysłu energochłonnego postulowali o spopularyzowanie elektrowni wiatrowych, które są najtańszym sposobem produkcji ekologicznej energii elektrycznej. W dyskusji pojawił się pojedynczy głos wskazujący na niepożądane oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ludzkie zdrowie. Strona pracodawców zwróciła uwagę na potrzebę modernizacji polityki energetycznej Polski w perspektywie do 2040 roku. Posiedzenie zakończono konkluzją o konieczności kontynuowania debaty dotyczącej źródeł energii elektrycznej i poszukiwaniu kompromisu dotyczącego OZE.