W dniu 14 września 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Obradom przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

Spotkanie poświęcono kontynuowaniu dyskusji na temat stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Strona społeczna wyraziła chęć wypracowania jak najlepszych rekomendacji dla strony rządowej.

Strona rządowa wskazała na wciąż trwające konsultacje projektu oraz podziękowała za dotychczas nadesłane merytoryczne uwagi.

Strony postanowiły o kontynuowaniu debaty podczas październikowego posiedzenia Zespołu.