W dniu 12 października 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z: ograniczeniem prawa do korekty deklaracji na gruncie projektu tzw. Polskiego Ładu; raportem dotyczącym uchwały modernizacyjnej w 2020 roku, z informacją o przesunięciu środków w poszczególnych latach oraz dalszych losach uchwały; wynikami analiz zespołu badającego obciążenie pracą w KAS.

W pierwszej części posiedzenia strona pracodawców zgłosiła uwagi dotyczące dodania zapisu prawnego, który miałby zostać dołączony w ramach tzw. Polskiego Ładu, wskutek którego osoba składająca tzw. czynny żal wraz z deklaracją JPK-VAT mogłaby ponieść konsekwencje przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym. Negatywne rozpatrzenie czynnego żalu byłoby spowodowane wszczęciem postępowania przygotowawczego na etapie kontroli. Pracodawcy podkreślili, że przedsiębiorcy nie wiedzą w jaki sposób Urząd Skarbowy organizuje prace i w chwili składania tzw. czynnego żalu nie mają świadomości czy toczy się przeciwko nim postępowanie przygotowawcze. Strona rządowa zapewniła, że kontrola sama w sobie nie stanowi przesłanki do nałożenia kary na podatnika i podkreśliła, że czyn musi zostać popełniony z premedytacją przez podatnika, aby można było nałożyć na niego karę.

Następnie podniesiono temat uchwały modernizacyjnej. Strona rządowa przedstawiła rozkład środków pomiędzy cele zapisane w uchwale oraz wskazała na plany (w tym inwestycje), które mają być realizowane w przyszłości.

W ostatniej części posiedzenia omówiono zagadnienie obciążenia pracą w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej. Strona związkowa przedstawiła obawy związane z planami zmniejszenia liczby etatów. Strona rządowa poinformowała o trwających pracach zespołu i wskazała na zarządczy charakter narzędzia mającego na celu zbadanie obciążenia pracą w KAS. Ministerstwo Finansów powiedziało o braku planów związanych ze zwolnieniami w szeregach KAS.