W dniu 10 listopada 2021 roku, w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS. Obradom przewodniczył Tomasz Ludwiński (NSZZ „Solidarność”).

Podczas dyskusji poruszono zagadnienia związane z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi i dyscyplinarnymi wobec pracowników oraz kadry kierowniczej Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto podniesiono kwestie związane z obciążeniem pracą w urzędach skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej. Dodatkowo strona pracowników poprosiła przedstawicieli Ministerstwa Finansów o przedstawienie informacji dotyczących dodatków motywacyjnych.