W dniu 30 listopada 2021 roku obyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy. Obradom przewodniczył Michał Podulski (BCC).

Przedmiotem posiedzenia było między innymi debatowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazali, że według analiz, cudzoziemcy nie oddziałują negatywnie na rynek pracy i nie zmniejszają szans na znalezienie pracy przez Polaków. Partnerzy społeczni wyrazili zaniepokojenie brakiem przyjęcia przez stronę rządową Strategii Polityki Migracyjnej i strona pracodawców zwróciła uwagę na problem związany z określaniem dokładnej liczby godzin, którą ma przepracować zatrudniony cudzoziemiec, zwłaszcza w okresie pandemii. W związku z rozległą dyskusją postanowiono, że temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Podzespołu w grudniu br.