W dniu 24 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS, w którym uczestniczyli m.in. Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ambasador Zbigniew Czech – Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Podczas spotkania przedstawiono informację na temat Inicjatywy Trójmorza. Ponadto omówiono wyniki obrad 109. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz sesji plenarnej EKES, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2021 r.
W pierwszej części posiedzenia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło informację na temat 109. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. W przebiegu dyskusji członkowie Zespołu strony pracowników i strony pracodawców podkreślili m.in. dobrą organizację przedsięwzięcia, zwracając uwagę na trudy pracy zdalnej w czasach pandemii.
W kolejnej części spotkania Maciej Kubicki – Kierownik Sekretariatu ds. Trójmorza Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił informację na temat Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił, że posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego jest dobrą okazją do promocji celów i założeń Inicjatywy.
Ponadto Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Nierada omówił inicjatywę Funduszu Trójmorza – najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w CEE. Fundusz Trójmorza jest największym, wymiernym, przedsięwzięciem integracyjnym w ramach Inicjatywy Trójmorza. Celem Funduszu jest m.in. przyspieszenie rozwoju gospodarczego krajów Trójmorza poprzez zapewnienie nowoczesnej infrastruktury; poprawa łączności i współpracy w całym regionie na osi północ-południe.
W dalszej części spotkania partnerzy społeczni wyrazili chęć udziału w zaplanowanym w maju Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zadeklarowało przekazanie partnerom społecznym szczegółowych informacji na temat wydarzenia.
MSZ przedstawiło informację na temat Prezydencji Republiki Indonezji w ramach grupy G20. Odniesiono się do prac grupy B20 i L20.