W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas spotkania omówiono działania Polski związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym pomocy humanitarnej. Ponadto przedstawiono informację na temat planowanej 110. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy.

W pierwszej części posiedzenia Grzegorz Ziomek - Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA omówił działania Rządu związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym pomocy humanitarnej oraz przedstawił informację na temat procedowanych aktów prawnych w tym zakresie. Odniósł się do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawy), która weszła w życie w dniu 12 marca 2022 r. Ustawa ta wprowadza m.in. szereg uprawnień przysługującym osobom, które przybyły do Polski z Ukrainy oraz określa zadania dla administracji, w tym zapewnienie pomocy w zakresie zakwaterowania zbiorowego i wyżywienia. Wspomniał również o rejestracji w systemie PESEL i poinformował, że niespełna - 1 mln Ukraińców skorzystało z tej możliwości. Planowana jest również duża nowelizacja w obszarze edukacji.

Maciej Kunysz Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia EKOSKOP poinformował o działaniach pomocowych organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych na terenie województwa podkarpackiego, w której bierze udział ok. 6 tys. wolontariuszy na 7 przejściach granicznych.

Następnie strona pracowników przedstawiła działania pomocowe swoich organizacji. Jednogłośnie apelowano o zagwarantowanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w tym zakresie.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawili informację na temat planowanej 110. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w dniach 27 maja – 11 czerwca 2022 r. w Genewie.