W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Waldemar Lutkowski (FZZ).

Na spotkaniu omawiane były następujące kwestie:

1. Podsumowanie dotychczasowego wsparcia finansowego realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski Fundusz Rozwoju w ramach szeroko rozumianego pakietu regulacji minimalizujących negatywny wpływ COVID-19 na podmioty gospodarcze. Efekty działania Tarcz Antykryzysowych i Finansowych PFR, w tym rola szkoleń prowadzonych przez PFR dla pracodawców.
Przedstawiono szeroką prezentację w tym temacie, przedstawiającą zakres i efektywność pomocy dla przedsiębiorców płynącą z tarcz antykryzysowych.

2. Negocjacje w zakresie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. 
Wskaźniki będą przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu razem z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod koniec czerwca br.
 
3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.
Zespół podjął decyzję, że ww. projekt będzie procedowany na kolejnych posiedzeniach Zespołu.

4. W sprawach różnych omawiane były następujące wątki:

- Omówienie ekspertyzy dotyczącej emerytur pomostowych;
Trwa procedowanie ekspertyzy. Na temat emerytur pomostowych planowane jest posiedzenie we wrześniu.

- Emerytury groszowe;
Wskazano potrzebę by w związku z emeryturami groszowymi powstała uchwałę RDS. 

- Informacja o pracach nad wpisaniem zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze;

- Emerytury stażowe.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS zaplanowano na drugą połowę czerwca 2022 roku.