W dniu 26 lipca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).

W posiedzeniu wzięli udział: Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Saczka - Główny Inspektor Sanitarny, członkowie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS oraz zaproszeni eksperci i goście.

Podczas posiedzenia poruszano następujące tematy:

  1. Stan przygotowań do kolejnej fali epidemii Covid-19 - kwestie organizacyjne, finansowe, pracownicze.

Rozmawiano m.in. na temat zasobów leków zabezpieczonych na potrzeby kolejnej fali epidemii, kwestii noszenia maseczek w przestrzeni publicznej oraz ewentualnych szczepień szczepionkami adekwatnymi do kolejnego wariantu wirusa. Strona rządowa zapewniła, że działania w ramach przygotowania do kolejnej fali są cały czas podejmowane, a sytuacja na bieżąco analizowana i omawiana.

  1. Szczepienia - zalecenia MZ dotyczące szczepień związanych z nowym wariantem wirusa. Organizacja akcji szczepień przeciw grypie w sezonie 2022/2023, w tym zasady realizacji szczepień w aptekach.

 Przedstawiono szczegółowo dane nt. wyszczepienia w Polsce. Przekazano informację, że nie jest planowane rozwijanie szczepień w aptekach. 

  1. Dyskusja dotycząca zapewnienia opieki nad osobami szczególnie narażonymi na ciężki przebieg zakażenia oraz powikłania.

 Krzysztof Saczka - Główny Inspektor Sanitarny przekazał informację, nt. bieżących zadań prowadzonych przez Sanepid w ramach przeciwdziałania zakażeniom Covid-19. Przekazano również informację nt. dostępnych leków, które zostały zarekomendowane do stosowania przy wykryciu Covid-19.

 

Kolejne wspólne spotkanie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS wraz z Zespołem Trójstronnym ds. ochrony zdrowia zostało wyznaczone na koniec sierpnia br.