W dniu 9 listopada 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Obradom przewodniczył Maciej Juszczyk (Business Centre Club). Z przyczyn obiektywnych posiedzenie zostało przerwane.

Porządek obrad zostanie zrealizowany na przyszłym posiedzeniu Zespołu, którego data jeszcze nie jest znana.