W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Kisielewski (FZZ).

Posiedzenie poświęcone było poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej oraz kwestii emerytur pomostowych i emerytur stażowych.

Strona związkowa opowiada się za wprowadzeniem tzw. renty wdowiej i podkreśla, że temat ten cieszy się wielkim zainteresowaniem społecznym. Strona pracodawców przedstawia odmienne zdanie w tej kwestii, argumentując, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań nie jest możliwe, ze względu na brak możliwości bilansowania systemu. Strona rządowa podtrzymuje stanowisko utrzymania obecnego stanu, tj. jedno świadczenie w przypadku emerytury i renty rodzinnej na poziomie 85% świadczenia.

Strona rządowa zapowiedziała prowadzenie w nowym roku dalszych prac w temacie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych, a także bardziej kompleksowe prace w temacie całego systemu emerytalnego.

Strona związkowa apelowała o przyśpieszenie procesu legislacyjnego przez stronę rządową w sprawie projektów dotyczących emerytur stażowych.