W dniu 24 listopada 2022 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z Zespołem problemowym ds. prawa pracy RDS, z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”.

Na początku spotkania nastąpiła prezentacja wniosków wynikających z „Ekspertyzy na temat aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju układów zbiorowych pracy w Polsce” dokonana przez autorów ekspertyzy: dr nauk prawnych Błażeja Mądrzyckiego i dr hab. Łukasza Pisarczyka. Przedstawiono bariery rozwoju układów zbiorowych i wynikające z tego 12 postulaty. Uzgodniono, że  każda ze stron (rządowa, pracodawców, związkowa) odniesie się do wniosków zawartych w ekspertyzie. Ustalono, że strona pracodawców i strona związkowa przedstawi swoje propozycje oraz główne oczekiwania w stosunku do strony przeciwnej (pracodawców/związkowej) w kontekście przyjętej ekspertyzy.

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, odniósł się do Krajowego Programu Odbudowy i realizacji dwóch Kamieni Milowych. Efektem jednego z nich było przygotowanie przedmiotowej ekspertyzy. Kolejnym jest wdrożenie zmian ustawowych w zakresie układów zbiorowych, w obszarach jakie zostały zaproponowane w opracowanej ekspertyzie. Przedstawił również informacje dotyczące bieżącej działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych.

W dalszej części Agata Oklińska – zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRiPS przekazała informację o stanie prac nad projektem ustawy o sporach zbiorowych pracy. Poinformowała, że obecnie projekt jest po pierwszych konsultacjach społecznych i po uzgodnieniach międzyresortowych. Po akceptacji kierownictwa zostanie uruchomiona druga tura konsultacji z partnerami społecznymi.

Wspólne posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z ZP ds. prawa pracy RDSWspólne posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z ZP ds. prawa pracy RDSWspólne posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z ZP ds. prawa pracy RDSWspólne posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z ZP ds. prawa pracy RDSWspólne posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z ZP ds. prawa pracy RDSWspólne posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z ZP ds. prawa pracy RDS