W dniu 23 marca 2023 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Maciej Juszczyk (Business Centre Club).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Omówienie wniosku Forum Związków Zawodowych ws. priorytetów polityki oświatowej Rządu, w tym w szczególności wydatkowania przez MEiN środków publicznych na wspieranie organizacji pozarządowych.
  2. Dyskusja na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym.
  3. Omówienie Uchwały nr 37 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2022 r. w związku z niewykonaniem przez część podmiotów leczniczych ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
  4. Sprawy bieżące.

W trakcie debaty przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki ustosunkowali się do zapytań strony społecznej, zwłaszcza w kontekście finansowym. Następnie ustalono, że Zespół wypracuje stanowisko strony społecznej dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym. Wobec Uchwały nr 37 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustalono, że Zespół będzie kontynuował swoje prace w tym zakresie.