W dniu 29 czerwca 2023 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się połączone posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych z Zespołem problemowym ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Dyskusja na temat wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r.
  2. Sprawy różne.

W trakcie debaty przedstawiciel MRiPS wygłosił informacje dotyczące wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. Stronom w trakcie posiedzenia nie udało się wypracować wspólnego stanowiska wobec omawianego wskaźnika.